Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, maj 08, 2012

Nu skall politikerna ta tag i fetma, kost, stillasittande och motion och försöka göra oss friskare


njuta av en vacker skogspromenad minskar vikten

Göran Hägglund vill göra något åt fetmaepidemin. Han har tagit del av en aktivitet Public Health Responsibility Deal som pågår i Storbrittanien och vill inspirerad av detta försöka samla näringsliv, kommuner, landsting och organisationer att arbeta tillsammans för ett smalare Sverige. Initialt blir jag blir väldigt skeptisk samtidigt som det är viktigt att sätta ned fötterna. Jag har sett en del sådana aktiviteter tidigare och det har inte alltid lett till stora förändringar. Jag minns en satsning i början på 90-talet då man skulle dela ut pengar som kom från att man avskaffade löntagarfonderna, jag kommer inte i håg exakt vad det hette men mitt minne av det är att det satsades en massa pengar men efter ett tag rann aktiviteterna ut i sanden. Företagen fick pengar till träningslokaler och det kom igång aktiviteter men ledde knappast till någon bättre hälsa. Pengar gick till rehabilitering men efter ett tag var effekterna borta. De som rehabiliterades blev inte sällan arbetslösa. Redskapen såldes ibland och sjukskrivningarna minskade inte som bekant.

Hur skall man göra då? Göran Hägglund vill satsa på “vita rockens auktoritet”, läkare skall arbeta med hälsoinformation och i och med att de gör det skall budskapet gå fram. Förvisso tycks Träning på recept ha varit en viss framgång, men jag är ändå tveksam. Dels därför att den information man får från läkare går inte alltid hem. Ofta frågar man sjuksköterskan om vad doktorn sa. Skall man nu dessutom lägga till ytterligare uppgifter lär det inte bli bättre. Dels därför att det är inte bara är sjukvårdspersonalen ansvar att förebygga att barn, ungdomar och vuxna blir inaktivare, fetare, och äter mer och mer. Slutligen är det viktiga att informationen kommer in innan man blir sjuk, dvs friska människor behöver också ändra sin livstil. Äta rätt, inte sitta alltför stilla, hitta sitt sätt att röra sig (motionera) samt göra något åt stressen.

Men det är ingen tvekan att Göran Hägglund är på rätt spår då han pekar på att informationen skall gå fram. Jag undrar hur? Hur gör man i Storbrittanien (GB)? Vad är Public Health Responsibility Deal. Bakgrunden är att kostnaderna för de allmänna hälsotillståndet i GB för fysisk inaktivitet, alkoholmissbruk samt fetma är cirka 8,7 miljarder pund per år ( cirka 95 miljarder kronor).
Man vill involvera företag därför att dessa har inflytande genom sina anställda, men dessutom är alla kunder i en eller annan form. Företagen har stor makt genom att de kan förändra sina utbud av “nyttigheter”- ett exempel är att Mc Donalds deklarerar hur mycket kalorier deras mat innehåller. På samma sätt kan man ju företag påverka exempelvis vad människor äter. Det finns till exempel inte något annat land som man äter så mycket lösgodis i som Sverige. Företagen har också teknisk expertis att göra hälsosammare produkter. Modeindustrin, media. När jag ser på TV i Spanien har nästan alla kvinnor så kallade sittskor eller Barbiedockskor med klackar på cirka 15 centimeters höjd som gör att man inte kan gå naturligt. Det lär också bidra till inaktivitet.

Samhället, kommunerna, politikerna har en lika stor möjlighet att påverka. Det gäller bland annat stadsbyggnadsfrågor, byggnation som ökar möjligheterna för människor att ha en aktiv vardag. Kommer någon arkitekt att blogga om artikeln? Genom ett sambarbet med sjukvård, kommersiella företag och frivilligorganisationer kan man komma överens om gemensamma aktioner för att nå framgång med mindre kostnader och utan lagstiftning. Just detta att ta in affärskedjor och annan business tror man är bra, de har större möjlighet att påverka än stat, kommun, frivilligorganisationer.
Idag är det tvärtom till en del, förpackningar blir större osv, dvs man vill sälja mera ( vilket är helt självklart) så det blir inte helt lätt. Till syvende och sist är det individen som måste ta ställning. Men idag är det så att Livsmedelsverket knappast går genom livet på någon räkmacka och många lyssnar inte på det även om där finns en hel del goda råd. Jag tror snarast att det måste gå via nätet, via det kan man i stort sett nå alla ungdomar.
Exempelvis har ett antal av de största livsmedelkedjorna, livsmedelsproducenter, storkök och affärer gjort en uppgörelse som skall syfta till att minska kaloriförbrukningen med fem miljarder kalorier från nationens totala dagliga kost.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar