Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, maj 15, 2012

Hälsorelaterad livskvalitet (HRQL ) Många bäckar små... … ...En översikt av studier där man mätt hälsorelaterad livskvalitet (HRQL) hos mänskor med MS.
Syften med översikten var att studera om vilka åtgärder som gav bäst HRQL. Man tittade på fysisk träning, kognitiv terapi, alternativ medicin och mediciner som påverkade symtom men inte på bromsmediciner. Efter sökningar på olika medicinska sökmotorer fann man mer än 500 studier men efter olika utrensingar återstod bara 39 randomiserade studier som uppfyllde de ställda kraven på godtagbar kvalitet (sammanlagt 2952 personer).

I studien skriver man att mänskor med MS har lägre livskvalitet än friska befolkningen, även de med en mild variant av sjukdomen, och även jfr med andra kroniska sjukdomar typ Parkinsons sjukdom. Mätning av HRQL ger en bild av patientens upplevelse av sin hälsa.
Vid MS finns en mängd olika symtom från svårigheter med rörelser, smärtsamma upplevelser, problem med tarm och urinfunktion, synpåverkan, psykisk påverkan som depression och kognitiva problems som försämrad simultankapacitet och minnessvårigheter. MS-trötthet är också ett symtom som kan ge stor påverkan på livskvalitet.

Man plockade ut sex olika typer av åtgärder mot symtom för en bättre hälsa.
Alternativ
medicin
Att själv göra egna insatser för en bättre hälsa (self-efficacy)
Fysisk träning/
rehabilitering
Kognitiv träning
Mediciner mot
symtom
Psykologisk
behandling
för humöret

Forskarna kom fram till att det fanns positiva effekter av de olika interventionerna. Minst effekt fann man för att själv göra egna insatser och alternativ medicin, sedan kom medicinering mot symtom, sedan fysisk träning, därefter kognitiv träning sedan psykologiska insatser för att förbättra humöret ( psykoterapi) Man såg bland annat en god effekt av mindful meditation.
( Man får inte glömma att placeboeffekten i sig har en positiv effekt på MS / jag tror jag såg en siffra på 6-7 procent)

Min slutsats: många bäckar små blir en stor, stor å. Ju mer insatser man gör så får man nytta av det från olika håll.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar