Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, maj 15, 2012

kan IL-17 förutspå om man svarar bra på betainterferonbehandling??

För någon vecka sedan skrev jag om att en studie från Stanford visade att bestämning av halten av signalsubstansen IL-17 som produceras av lymfocyten Th17 kunde förutspå om man svarade på betainterferonbehandling

  • cirka 30 procent svarar bra på betainterferonbehandling.Kan man genom ett prov bestämma vilka som svarar bra skulle det givetvis vara en vinst för patienten, biverkningar, injektionerna och också rent ekonomiskt för samhället och patienten
  • ett prov för att avgöra vilken medicin som fungerar bra för den enskilde patienten är att se fram emot. Detta är en form av biomarkör.
Tyvärr visar en ny studie inte samma resultat: Man var oförmögen att visa att IL 17 halt kunde kopplas till om man svarade bra eller inte bra på behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar