Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

fredag, maj 04, 2012

Forskning om honungens eventuella medicinska effekter


Min farbror var biodlare. Han var helt uppfylld av honungens välgörande verkan. Han var också pastor inom svenska missionsförbundet men han talade nog tio gånger så mycket om hur bra honung var än han talade om religion. Han tog dock gärna in citat från bibeln om honung.Jag minns när han berättade för en professor i infektionssjukdomar om hur bra honung var mot infektioner.

Jag läste i SVD på nätet om forskning i ämnet honung. Man har undersökt honungens eventuella effekter vid infektioner. Det är inte bara min farbror som varit intresserad av honung utan honung har använts i många kulturer för att lägga på sår, mot infektioner etc. Antibiotikans effektivitet börjar svikta ju mer bakterierna lyckas överlista dem. Bakterierna blir resistenta mot antibiotikat i fråga. Därför har nu intresset ökat för olika andra vägar att bekämpa infektioner. Och man har funnit att honung har bactericid (bakteriedödande) effekt.. Honung som innehåller nektar från Manukaträdet har visat sig kunna bekämpa bakterier, bland annat genom att det kan skada den biofilm som bakterier skapar. Biofilm kanske man kan beskriva som en hinna som bakterier skapar exempelvis på en yta. Genom biofilmen kan bakterierna av samma typ kemiskt kommunicera med varandra, tala om bland annat när de har blivit tillräckligt många för att gå till attack. 

Den aktuella studien från Cardiff University av Maddocks med flera visar att Manukahonung bland annat kan förhindra bildning av biofilmer, som är viktiga för att bakterier skall kunna samordna sina krafter för att skapa infektion. Honungen ifråga förhindrade också att vissa proteiner som bakterierna använde från att få fäste vid vissa ämnen , och därigenom minskade förmågan att infektera.
Biofilm är bildas vid många olika infektioner, i tänder och munhåla, i hjärtat bland annat vid skadade klaffar, vid implantat, vid urinvägsinfektioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar