Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, oktober 14, 2012

BG- 12 och progressiv MS


Det börjar komma lite förhoppningar om medel mot progressiv MS. Nyligen läste man om att statiner kunde möjligen ha en bra effekt enl en fas II studie. Cladribine är också ett medel som i fas III studier visat sig minska progression. Och nu kommer troligen medlet BG-12 som har dels en god effekt på skovförlöpande MS och där fas III studierna talar för att de även kan ha en effekt på progression.

BG-12 el dimethyl fumarate har en lite underlig historia. Jag har läst lite olika versioner hur det blev en medicin. Det var ett kemiskt ämne som kunde användas som kosttillskott, läser jag på en blogg kopplad till CNN. Sedan hamnade det på några soffor eller sitser som någon form av impregneringsmedel och då visade det sig att en del personer fick hudreaktioner. Detta ledde till att man började att titta på medlet och se om det kunde användas vid behandling av psoriasis. Dimethyl fumarate är godkänt för medelsvår och svår psoriasis i Tyskland och därmed är det ett medel som under ett antal år skrivits ut till personer och man har en koll på biverkningsläget där.

Nu har medlet gått i genom två fas III undersökningar och de visade bättre resultat än vad fas II undersökningarna gjorde.
En studie Define omfattade 1200 personer, där en grupp fick ta 240 mg av BG12 tre gånger per dag och en två ggr per dag och en grupp fick slutligen ta placebopiller. Efter två år hade båda grupperna som fick verksamt medel fått färre antal skov ( cirka 50%) och dessutom fann man att progressionen minskade. Denna studie tyder alltså på att medlet har en neuroprotektion.
I den andra studien CONFIRM fann man liknande siffror för skov. Man fann också reduktion av progression men där var inte resultatet så starka att de var statistiskt signifikanta. Däremot fann man även här reduktion av förändringar på MRI exempelvis T1-lesioner så kallade black holes där nervvävnaden anses död (neurodegeneration) och också T2 lesioner och dessa mätningar var signifikanta och talar också då för att BG 12 är nervskyddande.

Biverkningar: Dels finns resultat från behandling av psoriasis patienter och så dessa två studier och biverkningarna förefaller mest var illamående, symtom från mag och tarm, men de minskade efter en period användande. Om jag skulle välja ett medel idag skulle detta vara en stark kandidat.

Här en del om möjlig verkningsmekanism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar