Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, oktober 22, 2012

Fettsnåla råd misslyckas igen skriver kostdoktorn

. Men hur är det med det?
 Studien heter Look AHEAD och syftade till livsstilintervention med målet att minska hjärt/kärlsjukdomar. Länk till kostdoktorn
Det var forskare vid 16 centra runtom i USA som arbetade med 5145 personer med övervikt och diabetes. Studien var upplagd så att den hade minst 80 procent sannolikhet att upptäcka skillnader på minst 18 procent i allvarliga hjärt/ kärlförändringar. Ena hälften fick intensiv livsstilintervention, avseende diet avsåg detta att totalfett skulle vara mindre än 30% av kaloriintaget och mindre än 10 % skulle vara mättade fetter. Deltagarna skulle räkna ut det hela med hjälp av tabeller och broschyr.

Nå, vad var det nu som misslyckades fullständigt. Det var att man inte lyckades att minska antalet strokes, infarkter och liknande efter 10 år jämfört med en kontrollgrupp. Dock var antalet hjärt/kärlsjukdomar låga i båda grupperna jämfört med andra undersökningar av diabetiker.. Kan det bero på följande:
Dödligheten för diabetiker i USA har minskat dramatiskt de senaste åren.
Kanske drunknade resultaten i att hälsan för diabetiker generellt har förbättrats under de senaste åren. Diabetes och övervikt har ökat kraftigt och det innebär att det ställs stora krav på vården för att minimera följderna. Vården måste bli bättre och helst förebygga. Det är så att dödligheten generellt för diabetiker har minskat med 40 procent mellan år 1997 och 2004 och med 23 % av hjärtsjukdom och stroke, Detta beror på bland annat att hanteringen av diabetes förbättrats men också på bättre medicinsk behandling för hjärtsjukdomar, bättre kontroller av högt blodtryck och högt kolesterol och överhuvudtaget livsstilsförändringar. Diabetespatienter tenderar att vara mer fysiskt aktiva än tidigare och röka mindre än tidigare..
De som deltog i interventionsgruppen (LOOK AHEAD studien) hade gått ned i vikt jämfört med kontrollgruppen( efter ett år hade de gått ned 8% i vikt och efter fyra hade de behållit en minskning med 5 %. De hade minskad sömnapne, bättre rörlighet och minskat på sin diabetesmedicinering. Är det inte sådana saker som LCHF anhängare brukar tycka är bra. Det är knappast något misslyckande. Det framkom inte heller några biverkningar av interventionen. (the intensive lifestyle did no harm but did not decrease occurrence of cardiovascular events )
Antalet kardiovaskulära händelser var låga i båda grupperna och det kan därför vara intressant att se vad interventionen innebar. Studien var upplagd så att den hade minst 80 procent sannolikhet att upptäcka skillnader på minst 18 procent i allvarliga hjärt/ kärlförändringar. Det är intressant att se om också den kontrollgruppen också fick en bra intervention? Vid diabetes får man givetvis inte lämna en kontrollgrupp vind för våg, de bör ha fått de råd som diabetiker i USA skulle ha vid den tiden.
  • minskning av fett och kalorier
  • kontroll och ev råd om minskning av vikt
  • råd om fysisk aktivitet
  • råd om diabetes
  • råd om hur man testar, tar med etc (skills)
Denna studie visade att en hel del inte fick denna uppföljning men de som fick dem tenderade följa dem med undantag för fysisk aktivitet. Detta kan alltså var en möjlig vård kontrollgruppen fick? Det stämmer ganska bra med vad LOOK AHEAD visade, nämligen ökad fysisk aktivitet för interventionsgruppen vilket kanske förklarade viktskillnaden. Även kontrollgruppen hade minskat sin vikt något = en procent.
Livsstilsgrupp
Kontrollgrupp
Intervention var mest intensiv första året och ganska intensiv i ytterligare tre år.
  • Man strävade till att minska vikten 7%
  • 175 minuters aktivitet
Därefter ett minimum av minst två årliga uppföljningskontakter
Tre sessioner varje år med diabetesrådgivning och social support.
Deras respektive vårdgivare fick också regelbunden uppdatering avseende aktuell diabetes vård.
Under de sista tre åren tycks de ha fått kanske lite mer uppbackning? ( tre ggr / år mot minst två i interventionsgruppen.)


Sammanfattning:
LOOK AHEAD gav en del positiva resultat, viktnedgång, bättre rörlighet, minskad medicinering mot diabetes, mindre sömnapne men däremot ingen minskning av dödlighet i hjärt/kärlsjukdom. Dock var dödlighet lägre än vad den legat i tidigare studie vilket kan vara ett tecken på att dödlighet överhuvudtaget och på grund av hjärt/kärlsjukdom har minskat ganska påtagligt i USA under den tid studien pågick, vilket kanske beror på att liknande insatser skett totalt i USA. 

Vad som är bra för hjärtat är bra för hjärnan
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar