Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, oktober 16, 2012

Metoder att undersöka neurodegeneration

Vid MS finns två sjukdomsprocesser:
  1. akut inflammatorisk demyelinering i CNS, vilket yttrar sig som skov
  2. neurodegeneration, en kronisk demyelinering i CNS med inväxt av gliaceller och skada på axon och hela neuron vilket yttrar sig som progress av handikapp.
Man finner skada på neuron inom områden där vävnaden inte tycks vara inflammerad och detta har lett till tankar på att den akuta demyelineringen och neurodegenerationen kan var två åtminstone delvis skilda processer oberoende av varandra. För min del tycker jag detta låter lite underligt att de två processerna skulle vara oberoende. Kanske är de oberoende i den bemärkelsen att de speglar en gemensam faktor.

De bromsmediciner som finns riktar sig mot den inflammatoriska processen. Nu inriktar sig forskningen mer och mer på neurodegeneration och att finna medel och vägar som skyddar nerverna (neuroprotektion). Ett ytterligare steg är att hitta vägar att reparera skadad vävnad.

Metoder att mäta neurodegeneration:

MRI
Det har visat sig att neurodegenerationen börjar tidigt i förloppet av MS. Genom olika former av avbildningsmetoder har man funnit att det finns skador på axon och nervvävnad innan man upptäcker symtom på sådan skada. (detta kallas subkliniskt). Akuta lesioner ser man idag på magnetkamera i så kallade kontrastförstärkta lesioner, ett tecken på skada på blod-hjärnbarriären. Genom att se antal och storlek på T2lågintensiva lesioner kan man följa utbredningen av lesioner över tid. Emellertid är vare sig kontrastförstärkta lesioner eller utvecklingen av T2 lesioner inga helt bra mått på progression av handikapp. I stället ger bedömning av axon och neuronförlust över tid, atrofi ( krympning ) av hjärnvolym, utveckling av lågintensiva lesioner på T1-viktad undersökning (så kallade svarta hål) mer information. Om man följer exempelvis atrofi i serier av MRI brukar den ge ett gott indicium på framtida progression. Det finns felkällor, bland annat kan bromsmedel göra att inflammation minskar och därmed svullnad. Detta kallar man pseudoatrofi.

OCT
Även undersökning av näthinna med OCT kan vara av värde. Man bedömer där tjockleken på näthinnans nervvävnadslager.

MRSI
Ett annat sätt att mäta neurodegeneration och också reparation är magnetic resonance spectroscopic imaging (MRSI), som kan ge en bild av biokemin i levande vävnad. MRI speglar bara vatten och fett medan MRSI använder signalämnen mm. MRSI ger möjlighet att förbättra diagnoser vid sjukdomar som cancer, Alzheimer, diabetes, följa upp mediciners verkan och kan i framtiden göra det möjligt att mera skräddarsy behandlingar- Den här bromsmediciner verkar för dig! Vid MS
kan man idag använda MRSI för att titta på ett ämne som heter N-acetyl-aspartat (NAA), ett ämne med vars hjälp man kan spåra skada på nervvävnad. Man har genom att följa koncentrationen av NAA sett att det kunnat markera takten på utvecklingen av handikapp (progressionen). NAA koncentrationen är omvänt korrellerad med sk svarta hål på magnetkamera.
Mitokondrierna är cellernas s k energicentraler. NAA speglar deras hälsotillstånd och kan tala om huruvida sjukliga värden förbättras under behandling med antiinflammatoriska bromsmedel.

MT
Magnetization transfer (MT) är också en utveckling av MRI där man dels kan spegla och också förutspå progression. Tekniken är också en möjlig väg att följa om en behandling har effekt.

Om du har kopior av dina magnetkameraundersökningar kan du se vilket material som en enda undersökning innehåller. Dessa bilder skall sedan bedömas och man kan lätt förstå vilket arbete det ligger bakom innan man får bedömning av en enda undersökning. Det finns också den aspekten när man ser att det nu kanske behöver användas fler och fler undersökningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar