Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, oktober 17, 2012

Boken Reumatism är läsvärd inte bara för den som har reumatism utan också till exempel MS


Jag har läst en alldeles utmärkt bok som heter Reumatism av Johan Frostegård professor i medicin vid Karolinska Institutet. Boken vänder sig till allmänheten men den är nyttig information även för sjukvårdspersonal och läkare. Den klarar upp begreppen vad som är reumatisk sjukdom och den går igenom ett antal sådana sjukdomar de vanligaste men också en del ovanliga.


Den tar dessutom en del aspekter som inte bara berör reumatisk sjukdom utan sjukvården över huvudtaget. Bland annat beskrivs det skifte av vem som bestämmer i vården som skett där bestämmandet av vilka medel som får skrivas ut bestäms av ekonomer och politiker. För något år sedan diskuterades huruvida Krista Smedeland skulle få Tysabri eller inte. Många vill vara med och bestämma i vården skriver Frostegård, men det är få som vill vara med och axla läkarens ansvar. Läkaretiken behöver stärkas. En del om detta står i kapitlet Mötet mellan patienten och läkaren.

I kapitlet Inflammation, Immunologi och Autoimmunitet skildras lättbegripligt vad detta innebär. Sjukdomen reumatoid artrit (RA) skildras ingående. Där diskuteras först eventuell infektion som bakgrund till sjukdomen, bland annat finns en uppfattning att RA inte fanns i Europa före Columbus vilket skulle innebära att sjukdomen kom från Amerika. Man har dock funnit skelett från medeltiden i Sverige som uppvisar tydliga tecken på RA.

Faktorer som spelar in är genetik, där man talar om en ärftlighet på cirka 50 procent, vilket visar att omgivningsfaktorer har en stor betydelse skriver Frostegård. MS och reutmatoid artrit har en del likheter i fallet MS anser man ärftligheten är 25-30 procent. Beträffande omgivningsfaktorer och RA finns ett antal som har statistiskt samband men orsakssambanden är oklara. Att det finns ett statistiskt samband mellan antal storkar som kommer på våren och barnafödslar innebär inte att det finns några orsakssamband mellan dem skriver Frostegård. När det finns ett statistiskt samband brukar man tala om riskmarkör. Finns det däremot ett mer bekräftat orsakssamband kallas detta riskfaktor. Beträffande rökning håller detta på att gå från markör till riskfaktor.

Det finns också beskrivet forskning som pekar på att vilken tid på året man är född spelar in för RA. ( Kan det vara D-vitamin? Min fråga).

Huruvida RA är en autoimmun sjukdom eller inte lämnas öppen men att immunsystemet är central framstår klart, inte minst visar effekten av de så kallade biologiska mediciner detta. Med biologiska mediciner menas att medlens aktiva substans har producerats i eller renats fram ur material av biologiskt ursprung (levande celler eller vävnad)na exempelvis monoklonala antikroppar. Detta trodde man skulle ge färre biverkningar.
Frostegård skriver mycket klokt att den ena hypotesen inte utsluter den andra, tvärtom kan en faktor påverkas och förstärkas av en annan. Det är inte troligt skriver han att en sjukdom som är så sammansatt skulle bero på en enda orsak.

Hormoner spelar in. Testosteron har en dämpande effekt på immunssystemet, troligen menar Frostegård då det cellmedierade systemet som tar hand om virus och bakterier. Östrogen tycks skydda mot RA i djurförsök men kvinnor före menopaus har större risk att insjukna i RA.

Beträffande kost skriver han att många patienter upplever lindring av olika former av vegetarisk kost, glutenfri kost och medelhavskost. Han skriver om en svensk studie där man fann att glutenfri vegankost dvs kost utan animaliska komponenter som kött, fisk, ägg och mjölprodukter var gynnsamt för lederna vid RA. Orsak ej klarlagd men det kan vara gynnsamma effekter på immunsystemet och kanske balansen mellan fleromättade fetter och mättade.

Reumatism av Johan Frostegård är en bok att rekommendera, inte minst om man har en ovanligare reumatisk sjukdom. Dels för allmänbeskrivningen och en hel del av dem beskrivs i boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar