Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, oktober 30, 2012

Vad kan hända om man slutar med Tysabri?Om Tysabri
Varför vill man sluta med Tysabri.
Vad kan hända då man slutar med Tysabri.
En undersökning av personer som slutade med Tysabri och efter en periods bromsmedicinsemester började med Gilenya

I den första studien konstaterade man att Tysabri är en effektiv MS medicinering
Tysabri minskar antalet nya skov med cirka 60-70 procent och att antalet nya hyperintensiva T2 lesioner, eller lesioner( fokala “MS härdar” på magnetkamera) som blivit större var 0 i gruppen som fick Tysabri men i placebogruppen var det 5 stycken. Kontrastförstärkta lesioner tydande på aktuell inflammation visade också på skillnader där 97 procent av de som fick Tysabri inte hade några nya sådana medan siffran var 72 procent för de som fick placebo. ( undersökt period två år). Risken för kvarstående handikapp (sustained disability) minskade med 42 procent hos gruppen som fick Tysabri.

Tyvärr visade det sig ganska snart att det fanns en mycket allvarlig biverkan med Tysabri, en biverkan som berodde på ett virus ( JC virus), som de flesta människor bär på, men som inte har några konsekvenser då man har ett normalt immunförsvar. När immunförsvaret däremot är försvagat behöver det inte men kan leda till att sjukdomen PML( progressiv multifokal leukoencefalopti) en inflammation i hjärnan, som engagerar den vita vävnaden i hjärnan ( dvs område med myelin) och de celler som tillverkar myelin ( oligodendrocyterna), blir resultatet. Man har sett detta vid bland annat AIDS tidigare och nu fann man det vid behandling med Tysabri. Det första året med Tysabri är risken att utveckla PML liten men därefter ökar det med tiden.


:
Sjukdomen är allvarlig och de som hade PML på grund av HIV infektion hade en närmast 100 procentig dödlighet tidigare men efter de nya bromsmedicinerna kommit överlever åtminstone 50 procent av dessa patienter. Inbland dock med bestående men. I maj 2012 hade drygt 240 patienter med Tysbribehandling fått MS och 52 hade avlidit. Det har visat sig att en del av dödsfallen berott på att då Tysabri satts ut så aktiveras det bromsade immunsystemet och det orsaker en ny inflammation i de områden som var infekterade med JC virus. Tillståndet kallas IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome).
Många funderar därför på att sluta eller göra ett uppehåll med Tysabry om man stått på det ett antal år och är smittat av JC virus.

Det har visat sig att många som slutar får problem med dels att sjukdomen återkommer med samma intensitet som innan man började med Tysabri. Det är också så att det kan uppstå så kallade reboundfenomen, det vill säga återkommer med ökad styrka.
Men dessa saker händer inte i alla fall och man arbetar för att hitta metoder att förhindra detta.

Nu har det gjorts en uppföljning av 22 patienter som slutade med medicinen då de hade antikroppar mot JC virus i blodet, vilket antyder att de varit infekterade med viruset. Patienterna fick först en viloperiod från bromsmediciner bl annat eftersom det visat sig att de som haft flera immunmodulerande mediciner har ökad risk. Efter tre månader insattes de på Gilenya vilket också är en potent bromsmedicin. Man följde dem under nio månader avseende handikapputveckling (EDSS-skala)
Detta hände: Efter en månad efter att behandlingen med Gilenya påbörjats gjordes MRI på 20 av de 22. Man såg att sjukdomen reaktiverades hos 11 av de 22. Hos sex personer kom det nya skov ( hos fyra stycken inom första månaden) och hos fem såg man aktivitet på MRI. En så kallad rebound effekt såg man hos tre MS patienter. Man konkluderar att Gilenya inte tycks ge effekt tillräckligt snabbt för att hindra att MS sjukdomen blir aktiv igen.
Jag läser om detta på bland annat MS Research blog( länk i marginalen). Där skriver den forskare som driver denna blog och som ickså är MS läkare att än så länge vill man inte sätta in Gilenya tidigare eftersom man har för dåliga metoder att konstatera om man har PML på gång ( det vill säga en begynnande infektion). Man arbetar med att ta fram sådana metoder för att kunna sätta in ny medicin tidigare. Dessutom försöker man bland annat med att ge kortison stötvis för att förhindra att sjukdomen skall bli aktiv igen. Det tycks vara så med Gilenya att man ser att antalet lymfocyter minskar efter några veckor men man har inte märkt någon påverkan på hjärninflammation innan två månader gått. Detta kan man läsa om i diskussionsavsnittet i själva studien. Det är alltså angeläget att kunna upptäcka om en PML infektion är på gång tidigare så att man skulle kunna sätta innan behandlingen tidigare.
Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan
2 kommentarer:

 1. Sven Dalarna9:42 fm

  Tack för inlägget. Har gått på tysabri cirka 1,5år. Planen var att jag skulle börja på Gilenya för jag är positiv för JCV.

  Jag hade en washout (utan medicin under 2 mån) för att tysabrin skulle lämna kroppen.
  Under min washout så fick min syster hodgkin blodcancer, denna infon gjorde så att min neurolog tänkte om. För Gilenya gör enligt min läkare att att risken för lymfatiska sjukdomar ökar, hade tydligen visats vid vissa undersökningar på möss.

  Så istället för Gilenya, tog jag Mabthera, min läkare ansåg att min MS är för agressiv för att någon annan dos än Tysabri, Gilenya eller mabthera skulle fungera.

  Under den sista veckan av min washout fick jag ett skov. Och åkte in på akuten för att få akutbehandling med kortison.

  Mabthera är inte erkänt för MS men används mer och mer! Ska bli spännande och se hur det funkar, 7 dagar sedan jag tog min första infusion.

  Jag vet om att du har skrivit om mabthera tidigare

  SvaraRadera
 2. Tack Sven för din kommentar! Hoppas verkligen att Mabthera kommer att funka för dig.
  Hälsningar
  Sune

  SvaraRadera