Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, oktober 21, 2012

Långkedjade mättade fetter och snabba kolhydrater birdrar till "långsamma" inflammationer

Ibland hävdas det att vissa vetenskapliga fynd inte stämmer därför att de baseras på observationsstudier och inte interventionsstudier. De senare innebär att man ändrar på något soch sedan följer konsekvenserna av detta. Mycket av detta gäller till exempel de studier som säger att Medelhavsdiet minskar på de vanligaste cancersjukdomarna (bröst, prostata och coloncancer), vidare hjärt och kärlsjukdomar och så har vi de neurodegenerativa sjukdomarna där man sett störst effekt. Andra sådana studier har varit där man konstaterar att rött kött inte är så nyttigt, det ökar riskerna för för tidig död mm. 


Vissa av dessa fynd stöds dock av grundforskning. I artikeln NUTRIENT SIGNALING: EVOLUTIONARY ORIGINS OF THE IMMUNE-MODULATING EFFECTS OF DIETARY FAT har man gått igenom och studerat olika fetters inverkan på dels bakterierna i tarmen, om vissa fetter gav upphov till “onda” bakterier som dels kunde komma med födan eller som utvecklade sig ur den normala tarmfloran. Man studerade också huruvida de olika nutrienterna kunde gå direkt på slemhinnecellerna i tarmen och ge upphov till långsam inflammation via andra biokemiska vägar. Att man inte finner något avseende transfetter är troligen för att detta inte ingått i den naturliga födan och kroppen därför inte har någon metod att hantera transfetter i detta sammanhang.Vid denna och andra studier av fetter och kolhydrater i labmiljö har man funnit följande:

Mättade fetter
Långa
kejdor

Mättade fetter korta kedjor
Fler-omättade fetter omega-3
omega-6
Enkel-
omättade
Snabba kol-
hydrater
Lång-samma kol-hydrater
Transfetter


Tenderar öka långsamma inflamma-tioner
Tenderar minska
långsamma
inflamma-tioner
Tenderar minska
långsamma
inflamma-tioner
varierande
--- mer oklart
Tenderar öka långsamma
inflamma-tioner


Tenderar minska
långsamma
inflamma-tioner
Man fann inget trots att det är väldoku-menterat med hjärtsjd mm


Att kosten inte skulle påverka sjukdomen MS är som jag ser det högst osannolikt efter att ha tagit del av den ovan länkande översikten och studien. Resultaten stämmer ovanligt väl med Swanks studie och med resultaten från Jelineks uppföljningar av de retreater han har.

Översättning av sammanfattningen från Swanks studie i Nutrition 1991; 7:368-376

Mellan 1949 och 1984 fick 150 patienter med multipel skleros konsumera fettsnål kost. Intag av fett, olja och protein, funktionshinder följdes och dödsfall bestämdes. Med en daglig fettkonsumtion på mindre än 20,1 g / dag (Genomsnitt 17 g / dag), dog 31%, och den genomsnittliga försämringen var liten. Ett dagligt intag som är större än 20 g / dag ( genomsnitt 25 eller 41 g / dag) följdes av allvarliga funktionshinder och död i 79 och 81%, respektive. Olja intag hade en indirekt relation till fett konsumtion. Från början handikappade patienter som följde kost rekommendationer försämrades lite om alls, och endast 5% överlevde inte under de 34 år som studien pågick, medan 80% av de som inte följde kost rekommendationer inte överlevde studieperioden. Från början måttligt handikappade och gravt handikappade patienter som följde kost rekommendationer noggrant gjorde det mycket bättre än de som inte följer dieten. I allmänhet tenderade kvinnor att klara av dieten bättre än män. De patienter som behandlades tidigt klarade sig bättre än de vars behandling kom sent. Hög känslighet för fetter tyder på att mättat animaliskt fett är direkt involverade i uppkomsten av multipel skleros.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar