Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

lördag, oktober 13, 2012

Neuroprotektion- att skydda nervvävnad


En del av fokus vid ECTRIMS konferensen i Lyon har varit på progressiva former av MS. De progressiva former av MS för vilka det inte finns några bromsmedel, de progressiva formerna som har en annan mekanism än de skovförlöpande formerna av MS. Dr Rai Kapoor talade en del om progressiv sjukdom och ögonsymtom. Raj Kapoor är neurolog från London som bland annat medverkat i att utforma en strategisk plan för forskning avseende att hitta terapier för progressiva former.
Raj Kapoor talar om bakgrunden till en studie. Man tror att vid inflammation med MS anrikas ämnen som kroppen, cellerna normalt lätt gör sig av med salt eller Natrium men vid MS stiger detta till toxiska nivåer. Det försök han talar om handlar om ett medel ( jag uppfattar inte namnet) som skall hindra att natrium stiger till höga nivåer och skadar nervvävnaden som sker vid progressiva former av synnervsinflammation.'
Gareth John , New York talar om att hans lab arbetar med neuroprotektion och reparation. 


Det handlar om studier på möss där man bland annat att man arbetar med blod hjärnbarriären som ofta är skadad vid MS och hur man skulle kunna skydda denna genom att blockera vissa vener, vidare handlar det om de celler som bygger upp myelinet, hur kan de skyddas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar