Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, oktober 04, 2012

Lämna svåra besked

Enkäten om hur man fick sin MS diagnos är nu klar. Detta är ingen vetenskaplig undersökning och de 101 personer som svarar är inte en representativ för Sveriges 17500 personer med MS.
 Ungefär 1 av fem personer fick sin diagnos per telefon eller per brev.

 Psykoterapeuten och fd sjukhusprästen Jacob Carlanders far fick cancerbesked per telefon. Jacob var hemma hos honom och fadern svarade bara lugnt i telefonen. Sedan sade fadern att han hade visst cancer i lungan och metastaser i levern. Han var i chock och förvirrad detta präglade sedan hans återstående fyra månader i livet. Carlander intervjuas i DN angående sin bok Att lämna svåra besked. I faderns fall präglade detta sätt att lämna beskedet resten av livet, men även om man inte har en direkt livshotande sjukdom exempelvis MS kan sättet beskedet lämnas prägla hur man fortsättningsvis hanterar sin situation. Detta är viktigt. Många gånger följer psykisk chock där man behöver någon form av stöd för att hitta rätt och göra det bästa av situationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar