Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, november 18, 2012

Är du en aktiv patient?

vad som är bra för hjärtat är bra också för hjärnan-

Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro


Vid sjukvårdsorganisation FAIRVIEW har man genomfört en undersökning  där 25047 patienter fick besvara en enkät med frågor om hur mycket man kunde om sitt hälsotillstånd, hur aktiv man var, om man lyckats genomföra livsstilsförändringar och sedan hålla fast vid dem.
Resultatet visade att ju fler svar som tydde på att man var en aktiv patient desto mindre besvär med fetma, man rökte mindre, behövde färre akuta läkarbesök. Sannolikheten att ha bättre värden på exempelvis blodfetter eller HbA1c ( test på hur blodsockret legat under en längre period) var högre.

De frågor man ställde var dessa:

Vad kan och vad gör du själv för din hälsa?                                stämmer
helt
del
vis
litet
ej
1.Till syvende och sist är jag den person som är ansvarig för att ta vård om min hälsa
3
2
1
0

2. Att ta ta en aktiv del i min egen vård är den viktigaste faktorn som bestämmer min hälsa och förmåga att fungera.

3
2
1
0
3. Jag är förvissad om att jag kan göra saker som kan förebygga eller minimera några symtom eller problem som hänger i hop med mitt hälsotillstånd.
3
2
1
0
4. Jag vet vad var och en av mina utskrivna mediciner har för verkan.
3
2
1
0

5. Jag är förvissad om att jag kan avgöra när jag behöver söka vård och när jag kan ta hand mina hälsoproblem själv.'

3
2
1
0
6. Jag är förvissad om att jag kan tala om för min läkare de hälsoproblem jag har även då han eller hon (hen) inte frågar.

3
2
1
0
7. Jag är förvissad om att jag genomföra de medicinska behandlingar jag behöver göra hemma.

3
2
1
0
8. Jag förstår naturen av och orsakerna till mitt hälsotillstånd.
3
2
1
0


9. Jag vet vilka olika medicinska behandlingar som finns tillgängliga avseende mitt hälsotillstånd.
3
2
1
0

10. Jag har kunnat fortsätta med de livsstilsförändringar för min hälsa som jag infört,
3
2
1
0

11. Jag vet hur jag kan förebygga ytterligare problem med mitt hälsotillstånd.

3
2
1
0

12 Jag är övertygad att jag kan finna lösningar när nya problem eller situationer uppstår avseende min hälsa.


3
2
1
0
13. Jag är övertygad om att jag kan fortsätt med de livsstilförändringar jag genomfört avseende kost och fysisk träning även i perioder då jag är stressad.
3
2
1
0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar