Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, november 07, 2012

Mer om S1P receptorer och Gilenya

Jag tycker att Wikipedia är en utmärkt institution- man får själv värdera vad som står där men det bör man göra med all information. Stöd dem gärna.
 Det som är bra för hjärtat är bra också för hjärnan

Mer från ECTRIMS- från Medscape Education

Vad är ECTRIMS? Det är en förkortning för European Committee for Treatment and Research In Multiple Sclerosis, en sammanslutning- den största i världen av forskare och neurologer som arbetar med multipel skleros. De brukar ha en årlig konferens där man presenterar den pågågende forskningen, resultat osv.
Vad är Medscape?
En sammanslutning som erbjuder fri information till läkare och hälsovårdspersonal- den information som ges där skall vara från så kallade peer-reviewed medical magazines, vilket innebär tidskrifter där det publicerade materialet är granskat av oberoende experter inom det aktuella området. Medscape Education ger utbildning över nätet regelbundet för olika specialiteter där utbildarna är autktoriteter på området.

Nu kom tre korta videor där olika experter intervjuades om nya och gamla mediciner:
Om fingilimod (Gilenya)

Flera olika typer av S1P receptor modulerare
Flera olika typer av liknande preparat är på gång:siponimod, ponesimod, ONO-4641. De har alla sin påverkan på S1P receptorn som finns i flera olika varianter och som också finns i de flesta vävnader i kroppen. Vi vet att fingolimod påverkar lymfocyter så att dessa inte kan lämna lymfknutorna vilket är den effekt man eftersträvar vid MS men den påverkar dessutom rytmsystemet i hjärtat vilket kan ge rytmstörningar- långsam hjärtrytm vid första tillfället eller efter ett uppehåll med medicinen. Detta är en biverkan.
Titrering av Gilenya
Vi kan först ta detta med hjärtbiverkan- där är man inne på tanken att man skall titrera in medicinen- dvs man börjar med en låg, låg dos och sedan höjer man successivt dosen tills man kommer till den önskade dosen. Detta förefaller rimligt och så gör man med ett flertal mediciner och mig tycks det sannolikt att man då minimerar denna biverkan.
Det finns alltså flera olika typer av S1P receptorn. Det gäller att finna det preparat som har den önskade effekten men minst biverkan, dvs påverkan på icke relevanta S1P receptorer.

S1P receptormodulatorer har en neuroprotektiv verkan?
Men det kan också vara så säger man att S1P modulatorerna inte bara har en påverkan på lymfocyternas receptorer utan de kanske också har en påverkan på receptorer inne i hjärna på oligodendrocyter exempelvis och därigenom har en nervskyddande verkan.
Vad är en S1P receptor?
S1P receptorn medverkar i signaleringen över cellmembran och är med och reglerar kärlsystemet och immunsystemet. Ämnet S1Pdeltar i reglering nybildningen av kärl, kärlväggar, vad som passerar genom kärväggar, och i immunsystemet påverkar det hur T och B lymfocyter förflyttas
Ämnet S1P och dess receptor behövs för att immunceller skall transporteras från de lymfoida organen, thymus, lymfknutor, mjälte mm in i lymfkärlen. Om man hämmar S1P receptorn påverkar detta immunfunktionen ( Detta är i stort från Wikipedia). På Nobelstiftelsen kan man läsa om receptorer här. Det finns nära koppling till årets Nobelpris i kemi och S1P receptorerna.

 Det som är bra för hjärtat är bra också för hjärnan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar