Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, november 08, 2012

CBS om BG-12

 Det som är bra för hjärtat är bra också för hjärnan    
 Inslag i CBS där man berättar om BG-12  och de resultat man sett av i de fas III studier som presenteras. I studien DEFINE undersöktes 1200 personer  som fick ta antingen ett piller a 240 mg per dag två eller tre gånger och i båda grupperna reducerades skovfrekvensen med cirka 50 procent
i förhållande till de som fick placebo. På MRI (magnetkamera) fann man också färre nya förändringar. Man såg också minskad handikapp utveckling.
Forskaren Robert Fox, Cleveland intervjuades i programmet. Han var en av huvudforskarna för en annan fas III studie CONFIRM med 1400 personer där grupperna fick BG 12 två eller tre gånger per dag, placebo och en fjärde grupp fick Copaxone. Man fann där att de som tog BG 12 tre gånger åer dag minskade sin skovrisk med 51 procent  och de som tog det två ggr med 44 procent. Copaxone minskade med 29 procent. I denna studie fann man ingen påverkan på progressionen

Man intervjuar också 49-årige elektrikern Stephen O´Malley från Cleveland som deltog i studien. Han vill kalla det ett mirakel. "Jag känner mig friskare än jag känt mig på sju år- då jag fick diagnosen"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar