Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, november 11, 2012

Lignan i linfrö

vad som är bra för hjärtat är bra också för hjärnan 
 
Man kan säga att linfrö är en form av fullkorn . Det finns flera komponenter i linfrö än alfa-linolensyra (ALA) som kan påverka hälsan. Det finns lignaner, som tillhör gruppen phytoestrogener. Detta är kemiska ämnen som liknar östrogener. När de finns i födan bearbetas de av bakterierna i tarmen till enterolignaner, enterodiol och enterolakton. Dessa kan sätta sig på många platser i kroppen där det finns receptorer för östrogen. Därigenom kan de ibland blockera östrogenernas verkan genom att deras ”hormonella” verkan är mindre än det egna östrogenet. Det finns därför en hel del forskning om exempelvis enterolaktoner och olika sjukdomar som hjärt/kärlsjukdomar, bröstcancer och prostatcancer. I Delfin Rodriguez undersökning om linfrö och blodtryck fann man atthalten enterolakton ökade tiofaldigt. Det kan alltså vara även innehållet av lignan som var det som sänkte blodtrycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar