Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

tisdag, november 27, 2012

Rör dig - och bli smartare

Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnanDr Martin Juneau som leder förebyggande verksamhet på Montreal Heart Institute fick förfrågan om han ville hjälpa ett team om sex medelåldersmänniskor, överviktiga BMI 29 och bukomfång 103 i genomsnitt  som ville delta i aktivitet kallad The Grand Defi  ,  en aktivitet- en organisation vars syfte är att lära unga människor, barn att fysisk aktivitet och att äta bra är välgörande. Det  teamet skulle göra var att delta i att cykla runt Montreal 1000 km med syftet att förbättra barns hälsa. Under cykelturen besöker man olika skolor för att propagera för att fysisk aktivitet är viktigt.

Martin Juneau gick med på att hjälpa teamet om de ville deltaga i en studie, vilket de gjorde.
Under fyra månader fick de träna minst 140 minuter i veckan. Det var intensiv motionscykelträning, träning med cykel utomhus samt styrketräning.  Två sessioner i veckan.  Den intensiva motionscykelträningen innebar att man tränade max i 45 sekunder vilket följdes av 45 sekunders vila osv i 20 minuter.

Man klarade att cykla  1000 km. Man gick ned  fyra kilo i vikt i genomsnitt och bukomfånget minskade med 9 cm. Deras syreupptagningsförmåga ökade markant. Allt detta förvånade inte Juneau, men man tittade också på blodflödet i hjärnan vilket också ökade markant och också den kognitiva förmågan. Juneau planerar en ny större studie.

När allt kommer om kring är minskad kognitiv förmåga till en stor del en fråga om kärlens hälsa säger Juneau. Hjärnan är full med blodkärl och om du gör dem friskare med träning minskar du risken för att drabbas av kognitiva svårigheter med minne, organisationsförmåga och liknande. Det är mycket lika förhållandena för hjärtat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar