Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

onsdag, november 28, 2012

Metastudier om tranbärsjuice som förebyggande mot urinvägsinfektion

Det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan

Metastudier eller metaanalyser anses vara de allra mest trovärda studierna. Jag har ibland hyst lite tvivel på detta. Metastudier är då man försöker sammanväga resultaten från olika studier till exempel ett antal dubbelblinda placebokontrollerade studer och försöker att utröna vad de sammantaget ger för resultat. Man bestämmer sig för vad man vill studera och beger sig ut på jakt efter olika studier. Detta går till så att man använder de medicinska sökmotorerna för att hitta studier om ämnet. Man bestämmer sig för vilka sökord man skall använda och så kan jakten börja.

Vidare lägger man upp ett studieprotokoll där man beskriver hur man letar efter artiklar i ämnen, man bestämmer vilka krav som skall ställas på studien för att de skall vara med. Och det är egentligen där jag kommer med mina frågor. Detta innebär att de som genomför studien skall ha en bred överblickande kompetens men samtidigt innebär det ofta då att man kanske sållar bort studier som i sig är briljanta men som kanske inte uppfyller de kriterier man sammanställt. Överhuvudtaget kan resultaten av sådana studier bli varierande. Sålunda visade sig ett par metastudier om tranbär och urinvägsinfektioner som nyligen utförts ha ganska olika resultat.

Den ena studien visade ganska stora fördelar med att inta tranbärsjuice. De som använde tranbärsjuice hade 38 procent mindre risk att få urinvägsinfektioner (UVI) och bland kvinnor som fick upprepade i UVI minskade risken med 47 procent.
Den andra meta-analysen visade inte några fördelar med tranbärsjuice.

Visst kan resultaten vara förbryllande. Den senare studien har fler deltagare. Slutsatserna är dock lite förvirrande där. Där står att kranbärsjuice inte visar sig ha någon signifiktant fördel jämfört med antibiotika som förebyggande- vilket ju faktiskt visar att det faktiskt har effekt.
För min del har erfarenheten visat att tranbärsjuice har effekt: En period då jag trodde jag drack tranbärsjuice men inte gjorde det ( en språkförbistring) fick jag UVI efter många år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar