Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

torsdag, oktober 28, 2010

Alternativjournalen med motgift


Alternativjournalen med Motgift går man till attack mot bromsmedicinerna och bakomliggande teorier. Man har inte speciellt mycket på fötterna tycker jag. Man skriver om Biogenidecs hemsida www.multipelskleros.nu att man får leta länge för att hitta vem som står bakom den, dock finns det på första sidan och det är inte speciellt svårt att se, speciellt som man alltid skall leta efter vem som ligger bakom en sajt och syftet. Vem som ligger bakom alternativjournalen med motgift tycks dock vara kloka gubben och sanslösa tanten. Det finns en del spekulationer om pengar i artikeln om bromsmediciner. Jag skulle också vara intresserad av hur mycket pengar som finns i omlopp kring kloka gubben och sanslösa tanten. Annonser. Besök på mottagningar etcetera. Det kanske bara är ideellt eller?
Man skriver att på www.multipelskleros.nu beskriver man forskning som bedrivits huvudsakligen i Sverige de senaste 10 åren: Ett påstående jag ställer mig frågande inför. Däremot är det kanske inte så konstigt att man använder svenska experter i olika frågor. Om dessa får betalt för vad de gjort finner jag inte konstigare än att jag betalar när jag varit till tandhygienisten eller när man fixat min bergvärmepump.
Man skriver följande om läkemedelsprövningar ”Traditionell metodik för läkemedelsprövningar kräver ju att man jämsides med försökspersonerna har åtminstone en ”kontrollgrupp”, som oftast ges en behandling som antas vara overksam, varefter man jämför resultaten för grupperna. Detta elementära vetenskapliga krav är dock obekvämt ur medicinsk synvinkel”. Jag förstår faktiskt inte riktigt vad man syftar på. De flesta undersökningar jag sett i senare faser av utveckling har väl just detta. I annat fall skulle de knappast bli godkända av de olika läkemedelsmyndigheterna. Det finns dock en hänvisning i artikeln till medicinsk motbok. En länk där man kunde köpa denna bok.!!!Ger inte mig något förtroende. Om man klickar på boken på den sidan, kommer man till en sida där man kan köpa ytterligare artiklar och preparat. När man klickar vidare kommer man faktiskt till ganska många produkter typ olika plåster för viktminskning, avgiftning, många tillskott bland annat himalayasalt.

Jag tror egentligen att avsnittet om läkemedelsprövningar och kravet på kontrollgrupp vill komma fram till vad man sedan skriver om den studie som gjordes om virtuell placebo och som fanns i läkartidningen 2007. Där man ville jämföra patienter med MS som inte erhållit någon behandling med bromsmediciner av typ interferon och de som fått det. För den skull gick man tillbaka i tiden och jämförde med grupper från 50- och 60-talet. Genom olika statistiska bearbetningar försökte man få fram om det i långa loppet var någon skillnad ffa beträffande progression. Man fann också en sådan antydan. Författarna till denna studie skriver: Resultaten av denna studie med virtuell placebo visar att de immunmodulerande läkemedel som idag används i tidigt skede har effekt på den senare handikapputvecklingen i MS-förloppet. I sig tyckte jag studien var intressant att få jämföra på det sättet. Förvisso finns skillnader som kanske inte gör det jämförbart. Jag kanske mest skulle peka på dagens rehabilitering jämfört med 50-talet. Jag hade själv en ingift morbror med MS och det som gällde för honom var att inte anstränga sig, att spara energi och någon rehabilitering var det inte tal om. Vad man här vill dra fram i alternativjournalen med motgift är att denna studie har varit viktig för hur man ser på bromsmedicinerna och hur effektiva de är. Jag skulle vilja påstod att det finns knappast någon studie om MS som det skrivit så lite om. Jag tror inte den har någon som helst betydelse i sammanhanget att någon blir erbjuden behandling med bromsmediciner eller inte.
Jag vet inte om B12 kan ha en betydelse för MS utvecklingen. Dess roll och även andra B vitaminers vid neurologiska symtom är något som blivit mer känt. Att B12 och folsyra har betydelse vid myelinisering kan man läsa en hel del om.
Amalgam och samband med MS finns det inga säkra belägg för. Jag har inte sanerat mina tänder. Jag skulle tro min morbror hade löständer. Det fanns en tid i Europa då ganska unga personer drog ut sina tänder och skaffade sig löständer. Jag tycker mig minnas att min morbror hade löständer.
Men en svala gör ingen sommar. Amalgam och MS samband är dock inte bevisat. De flesta yngre personer nu har inget amalgam i sina tänder men MS tycks bli vanligare.

I artikeln frågas om detta med virtuell placebo är bevis för medicinerna är verksamma. Jag tror att det kanske kan vara en antydan- jag vet inte, men att det ses som bevis av MS läkare och andra världen över är jag säker på att den inte gör. Jag har inte hittat den översatt till engelska mer än av mig själv. Rubriken finns dock översatt på pub med med hänvisning till läkartidningen. Så egentligen kan man sluta redan där.

Man ifrågasätter också autoimmuna teorin i artikeln och tar där bland annat upp Brunes. Jag skriver inte om det för jag har inte läst något om det. Dock har jag försökt läsa lite om den tyske läkaren Hamer som enligt artikeln visat hur emotionella traumata kan utlösa MS förändringar i hjärnan.

Man skriver: Dr R G Hamer har visat på hur emotionella trauman kan ge förändringar i hjärnan, vilka utlöser MS-symtom. Efter att Hamer hade kommit fram till sin teori om vissa sjukdomars uppkomst och bot hörde han i en dröm sin avlidne son säga:
”Det du funnit är fullständigt rätt. Jag kan säga det nu, eftersom jag nu vet mera än du.”
Hamer har kommit fram till något som han kallar IRC - the IRON RULE OF CANCER -järnregeln om cancer – som innebär
  1. vilken innebär att varje cancer och cancerliknande sjukdom utvecklas med ett DHS ( dirkhamersyndrom/ efter sonen) en synnerligen vid svår chock ger reaktioner på tre nivåer psyke,i hjärna och i ett organ
  2. Konflikten bakom chocken bestämmer var i hjärna reaktionen sker och vilket organ i kroppen som drabbas. Om man drabbas av sjukdom i njuren kan de ha varit att man varit indragen i en olycka som har med vätska att göra, exempelvis en tankbilsförare som i en olycka förlorar sin olja, etc.
  3. hur chocken utvecklas, påverkar hur förändringen i hjärna utvecklas och hur cancern utvecklas
När man kommer över krisen upplöses härden i hjärnan enligt Hamer och en cancerprocess avstannar.
I korthet finns här influenser av stressteori och också av de sociologiska fynden där man funnit att efter allvarliga händelser är det stor risk att insjukna i någon sjukdom, exempelvis : det är större risk för en kvinna som nyligen ( de senaste fyra åren) blivit änka att själv insjukna och dö i allvarlig sjukdom än för en kvinna som inte blivit änka och liknande.

Att man kan bli sjuk efter att man kommit in i en kris är tror jag fullt tänkbart. Det finns en danska undersökning som antyder att risken att insjukna i MS efter att ha förlorat ett barn är ökat. Det kan finnas olika förklaringar till detta, men att det på något sätt skulle bildas en ”härd” i hjärnan som i sin tur orsakar att cancer bildas på en viss plats verkar helt taget ur luften även om Hamer menar sig kunna peka ut dem på datortomografi. ( I svenska artikeln Bromsa bromsmedicinerna? Skriver man om att det är detta man kallar hjärnmetastaser och som opereras, så uppfattar inte jag att Hamer säger utan det är vad röntgenologer betecknar som artefakter, dvs som fläckar man ibland får på kort som inte fanns med i verkligheten)
Och att detta skulle vara någon generell regel att cancersjukdomar kommer av livskris eller hur man hanterat en kris verkar lika underligt. Kan inte ”lyckliga” människor få cancer? När man drar ut resonemanget blir det kanske att man till och med skall skuldbelägga den sjuke.
Dessutom själva boten: att komma ur krisen på ett bra sätt gör att härden i hjärnan försvinner och likaså cancern. Om det vore så väl. Kort sagt något som Hamer kom på i samband med att han var i kris; son avliden i cancer( Hamer själv säger att sonen blev skjuten då han var i en båt), själv testikeltumör, fru sjuk- ett sätt att greppa det hela, få begriplighet i sin situation men inte någon bot av cancersjukdomar.
Det här blir allvarligt och farligt när terapi baserad på dessa terapier får ersätta de behandlingar man vet kan göra skillnad på liv och död. Det är faktiskt så att man idag kan behandla många cancrar framgångsrikt och om man då i stället börjar med något ovetenskapligt hokuspokusande i stället för detta är mycket allvarligt.
Det tredje man tar upp är Zamboni och CCSVI. Det finns mycket intressant i den teorin och utvecklingen kommer att visa hur det blir. Det finns dock inget i den som säger att det inte finns ett inflammatoriskt inslag i bilden och att det kan vara autoimmunt. Vad jag vet rekommenderar Zamboni att man skall använda bromsmediciner där det är indicerat.

Sedan följer i artikeln en hel del om Jan Hillert och bindningar till olika företag och liknande. Att man har jäv och bindningar till läkemedelsindustrin om man sysslar med läkemedelsforskning är helt naturligt eftersom det inte annars blir någon läkemedelsforskning, tyvärr. Det finns områden som skulle beforskas mer men där det inte finns några pengar att tjäna. Det har gällt D vitamin vid MS och det har gällt bland annat kortison, Det gäller medlet Revimmune. Men detta tar inte bort att bromsmedicinerna har effekt och också sideffekter. Balansen mellan dessa är svår och nyligen godtogs inte en av tabletterna på grund av riskerna. Det är också här man kanske ser svårigheterna till att få medel för forskning kring CCSVI.


Vad artikeln Bromsa bromsmedicinerna visar är att det går att tjäna pengar på alternativ medicin också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar