Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

måndag, oktober 04, 2010

Har du märkt förbättringar som kommit efter träning som inte har med förbättring efter skov att göra?Enkäten om förbättring efter träning besvarades av 7 personer . Förbättringen gällde sådant som inte hade med spontant återhämtande efter skov att göra och 6 personer av dessa sju hade märkt en sådan förbättring, vilket i och för sig är rätt sensationellt eftersom sådan förbättring länge inte har trotts ske och när jag läser på olika forum finns egentligen inte sådana tankar.
Jag var på ett NHR möte i Örebro för något år sedan och träffade där en man som var något äldre än jag, som hade haft MS ett antal år och det hade gått utför hela tiden och han såg nog rullstolen nära. Då satte han igång med att träna regelbundet med olika aktiviteter bland annat simning, cykel med påföljden att när jag träffade honom några år senare hade han inga synliga besvär och kände sig rätt frisk. Missförstå men inte när jag skriver om MS på detta sätt; MS är en sjukdom med många ansikten, många allvarlighetsgrader och jag tror inte att man genom att träna kan bota MS, och jag tror inte att alla kan bli mycket bättre genom träning, men jag undrar om inte man skall ge sig själv möjligheten att regelbundet träna och se om man inte mår bättre.
Läste i NHR reflex om Kyoto Franzén som genom regelbunden träning lyckades genomföra Stockholm Maraton i år. För något år sedan startade hon regelbunden träning som ledde till att hon kunde gå med två kryckor, sedan med en och så småningom började hon med träning på löpband.
En annan som tränar regelbundet och bland annat NewYork Maraton är Daniel med denna blogg. Jag tycker också att jag blivit påtagligt bättre av träning även om jag aldrig kommer att springa maraton.

Studie om MS och träning.
Det har nu kommit en studie som handlar om träning och MS. Studien är gjord av forsken Zahra Golzari med flera och publicerad i International immunopharmacology den 28 augusti 2010.
Man har låtit en grupp genomföra strukturerad träning och tittat på dels immunologiska mått, nivåer på de proinflammatoriska cytokinerna INF-gamma, IL-4 och IL-17, man har undersökt personerna och skattat handikappsskalan EDSS, testat syreupptagningen(konditionen), muskelstyrka och balansen både från början (baseline) och efter träningsperioden.
Träning:
Den strukturerade träningen gjordes som 24 pass i åtta veckor, dvs tre gånger i veckan och innehöll 5 minuters uppvärmning, stretchning i 10 minuter, 20 minuter av aeroba övningar (konditionsträning) samt 20 minuter av motstånd och uthållighetsträning.

Resultat:
EDSS poängen ( handikapp) minskade signifikant hos testgruppen efter åtta veckor.
Muskelstyrka och balans ökade signifikant hos testgruppen
Immunologi: Halten av de proinflammatoriska cytokinerna IL-27 och gammainterferon minskade samt också perifera mononukleära celler . Signifikant.
Forskarna tolkar detta som att den kombinerade träningen har nyttiga antiinflammatoriska effekter genom denna minskning av IL-17 produktionen och av de inflammatoriska cellerna.
Min tolkning: Mycket intressant om träning kan minska inflammationsgraden. Jag har tidigare sett just inflammationen som ett problem i samband med träning. Jag har till exempel trott att inflammation vid MS har varit ett problem för att nervsystemet skall kunna återhämta sig och att det skulle kunna bildas nya synapser och nya vägar för nervimpulserna. Kanske träningen verkar antiinflammatorisk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar