Hej och välkommen

Hej och välkommen. Bloggen handlar om livsstilsfrågor och att leva med kronisk sjukdom. Här lämnas inga medicinska råd. De bör ges öga mot öga.

Translate

söndag, oktober 17, 2010

Ta en promenad bör man

Promenader i Stockholm på väg till Tennstopet
Det kan minska risken för att man blir dement läser jag på medscape

299 personer med medelåldern 78 år  som ingår i något som heter Cardiovascular Health Cognition Study bedömdes utifrån  hur mycket de promenerade per vecka.
9 år senare gjordes en magnetkameraundersökning för att undersöka hjärnans storlek och fyra år därefter gjorde tester kognitiva test och demenstest.

Beträffande hjärnans volym visade det sig att den fjärde del som gick minst 6-9 miles i veckan vilket innebär mellan 10- 15 km i veckan, alltså runt två km per dag hade mer kvar av de gråa cellerna än de som gick mindre. De som gick mer  tycktes inte dra någon ytterligare nytta avseende  just detta.

Det kognitiva  testet fyra år senare  hade ett antal utvecklat demens men det visade sig att gruppen som avverkat minst 10-15 km i veckan hade hälften så stor risk att utveckla demens och kognitiva besvär som de övriga.

Tyvärr finns kanske inte några MRI resultat från startskedet så det kan ju också vara så att det som är bättre kognitivt från början är mer aktiva, dvs att de kognitiva besvären redan hade börjat. Det kan ju vara en fråga om hönan eller ägget men jag tycker slutsatserna ligger i linje med vad jag läst tidigare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar